Kanada


Základní informace

Dokumentace je vedena i odesílána elektronicky v systému e-Medical. Pro objednání k prohlídce využijte prosím náš kontaktní formulář. Telefonicky k prohlídce neobjednáváme. Ke zdravotní prohlídce pak přineste vše dle instrukcí na tomto webu; všechny formuláře musí být v aktuálních verzích.

Zdravotní prohlídka je zaměřena na hodnocení tělesného a duševního stavu. K prohlídce není nutné být na lačno, nicméně je doporučena pouze lehká snídaně (minimum cukrů a tuků). Během prohlídky je třeba odložit si do spodního prádla. Zdravotní prohlídka představuje celkové vyšetření včetně vyšetření zraku, změření krevního tlaku (u osob od 15 let) a vyšetření vzorku moči. Vzorek moči je třeba poskytnout během prohlídky. Vzorek moči je vyžadován od 5 let věku, u žen mimo období menstruace. RTG plic je vyžadován od 11 let věku. Délka prohlídky se pohybuje zhruba od 1 do 2 hodin na osobu podle konkrétních požadavků, zdravotního stavu žadatele a přídatných vyšetření (RTG plic, odběr krve, atd.).


Zdravotní prohlídka (k prohlídce jste byli vyzváni ambasádou a máte přidělené číslo IME do systému eMedical)

K vyšetření s sebou:

Následující 3 formuláře (vytisknuté)

  • IMM 1017 Client Biodata (přidělen ambasádou)
  • IMM 5743 Client Consent (dostupný na stránkách ambasády, vytisknout)
  • IMM 5419 Medical Report (dostupný na stránkách ambasády, vytisknout jednostranně a vyplnit jen osobní údaje v záhlaví každé stránky)

Pas (originál) + kopie pasu (stránka s foto)

Kontaktní údaje žadatele (residenční adresa, e-mail, tel. kontakt) a typ visa; vše napsat na kopii pasu

2 foto pasový formát

Brýle, kontaktní čočky, nosíte-li

V případě chronických onemocnění či vrozených vad zpráva specialisty

U dětí do 18 let zpráva ošetřujícího pediatra


Zdravotní prohlídka typu „up-front“ (k prohlídce jste vyzvání nebyli, resp. nemáte přidělené číslo IME do systému eMedical, potvrzení o prohlídce se chystáte ke své žádosti o visum přiložit)

K vyšetření s sebou:

Následující 2 formuláře (vytisknuté)

  • IMM 5743 Client Consent (dostupný na stránkách ambasády, vytisknout)
  • IMM 5419 Medical Report (dostupný na stránkách ambasády, vytisknout jednostranně a vyplnit jen osobní údaje v záhlaví každé stránky)

Pas (originál) + kopie pasu (stránka s foto)

Kontaktní údaje žadatele (residenční adresa, e-mail, tel. kontakt) a typ visa; vše napsat na kopii pasu

2 foto pasový formát

Brýle, kontaktní čočky, nosíte-li

V případě chronických onemocnění či vrozených vad zpráva specialisty

U dětí do 18 let zpráva ošetřujícího pediatra

Požadována záloha splatná předem

Kontakt pro prohlídky do Kanady:

MUDr. Jitka Patočková

Vítězné nám. 9, 160 00 Praha 6

Tel. +420 605 76 36 12