Austrálie


Základní informace

Dokumentace je vedena i odesílána elektronicky v systému e-Medical. Pro objednání k prohlídce využijte prosím náš kontaktní formulář. Telefonicky k prohlídce neobjednáváme. Ke zdravotní prohlídce pak přineste vše dle instrukcí na tomto webu; všechny formuláře musí být v aktuálních verzích.

Zdravotní prohlídka je zaměřena na hodnocení tělesného a duševního stavu. K prohlídce není nutné být na lačno, nicméně je doporučena pouze lehká snídaně (minimum cukrů a tuků). Během prohlídky je třeba odložit si do spodního prádla. Zdravotní prohlídka představuje celkové vyšetření včetně vyšetření zraku, změření krevního tlaku (u osob od 15 let) a vyšetření vzorku moči. Vzorek moči je třeba poskytnout během prohlídky. Vzorek moči je vyžadován od 5 let věku, u žen mimo období menstruace. RTG plic je vyžadován od 11 let věku. Délka prohlídky se pohybuje zhruba od 1 do 2 hodin na osobu podle konkrétních požadavků, zdravotního stavu žadatele a přídatných vyšetření (RTG plic, odběr krve, atd.).


Zdravotní prohlídka (k prohlídce jste byli vyzváni ambasádou a máte přidělené číslo HAP ID do systému eMedical)

K vyšetření s sebou:

Následující 3 formuláře (vytisknuté, vyplněné dle instrukcí)

  • Referral letter (vygenerujete on-line v systému eMedical, POZOR! Check list /Request list apod. není referral letter. Referral letter se jmenuje “Referral letter“ a žádný jiný dokument jej nenahrazuje. Tento dokument neobdržíte od ambasády, musíte jej sami vygenerovat)
  • Form 26 Medical examination (dostupný na stránkách ambasády)
  • Form 160 Radiological report (dostupný na stránkách ambasády)

Pas (originál) + kopie pasu (stránka s foto)

2 foto pasový formát

Brýle, kontaktní čočky, nosíte-li

V případě chronických onemocnění či vrozených vad zpráva specialisty

U dětí do 18 let zpráva ošetřujícího pediatra


Požadován pouze rentgen plic (k provedení RTG jste byli vyzváni ambasádou a máte přidělené číslo HAP ID do systému eMedical)

K vyšetření s sebou:

Následující 2 formuláře (vytisknuté, vyplněné dle instrukcí)

  • Referral letter (vygenerujete on-line v systému eMedical, POZOR! Check list /Request list apod. není referral letter. Referral letter se jmenuje “Referral letter“ a žádný jiný dokument jej nenahrazuje. Tento dokument neobdržíte od ambasády, musíte jej sami vygenerovat)
  • Form 160 Radiological report (dostupný na stránkách ambasády)

Pas (originál) + kopie pasu (stránka s foto)

2 foto pasový formát

Kontakt pro prohlídky do Austrálie:

MUDr. Jitka Patočková

Vítězné nám. 9, 160 00 Praha 6

Tel. +420 605 76 36 12