Medical and Radiology Clinic Imigrační zdravotní prohlídky při cestách do zemí
Imigrační zdravotní prohlídky při cestách do zemí

Nový Zéland

Základní informace

Dokumentace je vedena i odesílána elektronicky v systému e-Medical. Pro objednání k prohlídce využijte prosím náš kontaktní formulář, který najdete ve spodní záložce spolu s podmínkami. Telefonicky k prohlídce neobjednáváme. Ke zdravotní prohlídce pak přineste vše dle instrukcí na tomto webu – všechny formuláře musí být v aktuálních verzích.

Zdravotní prohlídka je zaměřena na hodnocení tělesného a duševního stavu. K prohlídce není nutné být na lačno, nicméně je doporučena pouze lehká snídaně (minimum cukrů a tuků). Během prohlídky je třeba odložit si do spodního prádla. Zdravotní prohlídka představuje celkové vyšetření včetně vyšetření zraku, změření krevního tlaku (u osob od 15 let) a vyšetření vzorku moči. Vzorek moči je třeba poskytnout během prohlídky. Vzorek moči je vyžadován od 5 let věku, u žen mimo období menstruace. RTG plic je vyžadován od 11 let věku. Délka prohlídky se pohybuje zhruba od 1 do 3 hodin na osobu podle konkrétních požadavků, zdravotního stavu žadatele a přídatných vyšetření. Čím více vyšetření je požadováno (vedle samotné prohlídky např. RTG plic, odběr krve apod.) tím déle prohlídka samozřejmě trvá.

Zdravotní prohlídka (k prohlídce jste byli vyzváni ambasádou/imigračním úřadem a máte přidělené číslo NZHR do systému eMedical)

K vyšetření s sebou:

Následující 2 formuláře (vytisknuté, vyplněné dle instrukcí)
• General (INZ 1007) nebo Limited (INZ 1201) Medical certificate (lze najít pomocí vyhledávače, např. google)
• Chest X-ray certificate (INZ 1096), (lze najít pomocí vyhledávače, např. google)

Pas (originál) + kopie pasu (stránka s foto); je požadována vysoce kvalitní kopie, nezmenšovat prosím (kopie pasu je hlavní zdroj osobních údajů žadatele do systému eMedical)
2 foto pasový formát
Brýle, kontaktní čočky, nosíte-li
V případě chronických onemocnění či vrozených vad zpráva specialisty
U dětí do 18 let zpráva ošetřujícího pediatra

Zdravotní prohlídka typu „up-front“ (k prohlídce jste vyzvání nebyli, resp. nemáte přidělené číslo NZHR pro eMedical, potvrzení o prohlídce se chystáte ke své žádosti o visum přiložit)

K vyšetření s sebou:

Následující 2 formuláře (vytisknuté, vyplněné dle instrukcí)
• General (INZ 1007) nebo Limited (INZ 1201) Medical certificate (lze najít pomocí vyhledávače, např. google)
• Chest X-ray certificate (INZ 1096), (lze najít pomocí vyhledávače, např. google)

Pas (originál) + kopie pasu (stránka s foto); je požadována vysoce kvalitní kopie, nezmenšovat prosím (kopie pasu je hlavní zdroj osobních údajů žadatele do systému eMedical)
Kontaktní údaje žadatele (residenční adresa, e-mail, tel. kontakt); napsat na kopii pasu
2 foto pasový formát
Brýle, kontaktní čočky, nosíte-li
V případě chronických onemocnění či vrozených vad zpráva specialisty
U dětí do 18 let zpráva ošetřujícího pediatra
Požadována záloha splatná předem

Požadován pouze rentgen plic (v rámci podání žádosti o visum)

K vyšetření s sebou:

Následující formulář (vytisknutý, vyplněný dle instrukcí, každý pacient 2 výtisky)
• Chest X-ray certificate (INZ 1096), (lze najít pomocí vyhledávače, např. google)

Pas (originál) + kopie pasu (stránka s foto); je požadována vysoce kvalitní kopie, nezmenšovat prosím (kopie pasu je hlavní zdroj osobních údajů žadatele do systému eMedical)
2 foto pasový formát

Kontakt pro prohlídky na Nový Zéland:
MUDr. Jitka Patočková
Vítězné nám. 9, 160 00 Praha 6
Tel. +420 605 76 36 12